Love & Freedom

温力铭( DANNY )

作词:温力铭/张鳗鱼
作曲:温力铭

Rap:

Yeah 听到吗

每日一朝早 个个都会拿份报纸
睇睇有咩没有新闻 又有D么o野故事
睇来睇去都系只得'离家出走'四个字
其实是唔是报纸印错 定系我唔识字

其实系唔系 社会越来越多事
搞到D年轻人 都要'自由'两个字
拒地唔想日日被人控制被人怀疑
但系你地有无想捻过 你地容易做错事

日日话 父母对你唔好 虽你鄙视
讲到自己几有本事 唔想大人多事
但系到头来 么都无做到 坐系嘘

究竟你地明唔明白'自由'两个字
讲真世上边有父母唔锡自己孩儿
只系你地唔用心去睇 成件事

唱:
不明白 不需要不想看到不要知道
你的好 我故意假装看到又看不到
你对我的好 我是真的知道
我不想 不想有个人对我好

Rap:
你地每次 日夜系度顶撞父母
话要追寻理想强调自由 Set Me Free
讲一次 顶一次 唔会理解成件事
其实你地嘛咁霸道 咁自私

无错有时 父母真系好鬼过份猜疑
捻一捻 其实你地嘛系咁鬼无知
若然距地要放弃 早就已经放弃
唔史等到你地顶心顶肺 系度担心你

知唔知 其实做父母 不易做
为佐你好先至系度调整你前途
吾通得闲无o野做 生你出来拿来吵
讲真你心里有数 边个为你好

世上无难事 只要有心解决成件事
唔需要吵来吵去世界变得靓D 变得靓D

唱:
不明白 不需要不想看到不要知道
你的好 我故意假装看到又看不到
你对我的好 我是真的知道 我不想 不想有个人对我好

不想看到 不想要知道 不想要太多的爱让我烦恼
不想要有太多的 牵绊 我想一个人走那 有多好

Repeat

不想不想 有个人对我好 (听到吗 听到吗)


歌曲:Love & Freedom
演唱:温力铭( DANNY )
作词:温力铭/张鳗鱼
作曲:温力铭