ToNick > 其他歌曲 > 开心魔法

开心魔法

作词:恒仔@ToNick
作曲:小龟@ToNick
编曲:ToNick
监制:赵增熹.ToNick

有无谂过世上有一种magic
可以令你唔洗番工揾食
啲书唔驶读考试都会识
挛嘅野你挞下手指即刻变直
咁你到时就做乜都唔洗出力
一日到黑hea系屋企等食
咁嘅生活听落好无敌
招积出色舒适超级超值

憎嘅野就变走佢 唔想做嘅野就由得佢
眨下眼几十年就咁过咗去
你先发觉你需要嘅野原来好湿碎
突然好恨同你honey斗嘴
又想一次过驶晒啲血汗钱佢
你先发觉所谓嘅魔法 变走晒你啲人生乐趣

匆匆的光阴转眼就会消逝 有几多青春美丽
总之乜鬼都睇化就无所谓 几大都开心到底

你实会为哩种magic着魔
学识食极唔肥仲会靓咗
蹹句咒语就同暗恋嗰个拍拖
摊大手板啲钱任你攞
哪种法术个名叫做不劳而获

可以令你成世人都唔驶频扑
求求其其又混混噩噩
你得到结果未必得到快乐

匆匆的光阴转眼就会消逝 有几多青春美丽
总之乜鬼都睇化就无所谓 几大都开心到底

所谓嘅magic其实有乜值得得戚
变走晒啲过程又算系乜嘢法力
好睇唔好食一文不值
如果喺个世界无留低过痕迹
好似魔术师枝魔术士的
变走咗都无人觉得可惜

匆匆的光阴转眼就会消逝 有几多青春美丽
总之乜鬼都睇化就无所谓 几大都开心到底