ToNick > 其他歌曲 > Bloody Valentine

Bloody Valentine

作词:ToNick.天旋.Kiki Tam
作曲:ToNick.Vangelis
编曲:ToNick
监制:蒲吧杰.ToNick

RoAR 救命呀 无时间啦~点算呀
恐怖于这夜杀到 忧怨的恶梦劫数
都会于这夜碰到 DeadLine 将至今次点好

花上年已经买过 炼手脚颈都送过 袋屋企有几百个
亲手整嘢我又衰左
即刻扑落街揾格仔铺
揾唔到 拣唔到 买唔到 送咩都好似好老土
一于再用手机上淘宝
揾得到 拣得到 买唔到 寄到来要过两日到
今晚究竟应该点做 再度唔掂注定掟煲
心谂要食餐好当补数

西餐感觉又太CHOK 中餐好似懒爱国 亲手煮买料缺货
打冷小菜你实扯火
烛光晚饭仿佛似圈套
一个包 一碗汤 一块扒 一样嘅餸贵十倍到
拣啱嘢食位都BOOK唔到
走廊位 厕所位 都无位 部长劝我打包翻归
今晚到底应该点做 再度唔掂我就著草
一于再肉紧啲再用脑

情人节点好 其实我谂到
我已经谂到 我心中有数
每四年搞一次 咁好似几得意
每四年搞一次 大家轻松啲
隔四年搞一次 咁先至多新意
八年先搞两次 更珍惜心意
闹交都少啲 耐啲先一次 系会尽情啲

谂唔到 谂唔到 谂唔到
谂埋啲屎桥搏大雾
谂唔到 谂唔到 谂唔到
送条毛好过乜都冇
谂唔到 谂唔到 谂唔到
讲到尾你对我唔好­谂唔到
谂唔到 谂唔到 谂唔到
小宝贝你拭干眼泪 归根究底我系最衰
这首挽歌一生唱下去