I Love You无望

五月天( MayDay )

作词:阿信
作曲:阿信

*是你的形影 叫我逐天作眠梦 梦中可爱的人 伊不是别人
我的每一天 一分钟也不当轻松 你是我爱的人 将阮来戏弄
九月的风在吹 哪会寒到心肝底 希望变无望 决定我的一世人

#I LOVE YOU 无望 你甘是这款人 没法度来作阵 也没法度将阮放
I LOVE YOU 无望 我就是这款人 我身边没半项
只有对你的思念 陪伴我的每一天

Repeat *,#

I LOVE YOU 无望 你甘是这款人 没法度来作阵 也没法度将阮放
I LOVE YOU 无望 我就是这款人 我身边没半项 只有对你的思念

Repeat #

陪伴我的每一天


歌曲:I Love You无望
演唱:五月天( MayDay )
作词:阿信
作曲:阿信