KB > 我是肥仔

KB - 我是肥仔

专辑歌曲


天生脂肪多最钟意食 七餐一宿都冇乜缺少, 肥腾腾肉又Dun仲好鬼钟意笑, 餐餐家乡鸡有乜过份 Tea...
天生脂肪多最钟意食 七餐一宿都冇乜缺少, 肥腾腾肉又Dun仲好鬼钟意笑, 餐餐家乡鸡有乜过份 Tea Time整多碗半筋腩粉, 人长期食又训 梦境都香喷喷, 人肥左 惊鬼佢有咩照食, 有益身心 有安多芬, 理鬼几多公斤, 肥仔 先显得我靓仔, 肥妹 天生姿势最好睇, 系试电单车先最正, 我识班Friend叫, 肥威 都追到靓女仔, 肥禧 乜都肯制冇“啷黎”, 自信又好心使照镜, 外表即刻变靓, 吸收脂肪少我即无力 啪包朱古力有番气息, 长期狂食麦记 做GYM边惊无气, 三叔咁样好似身有孕 一身E...

查看完整歌词