KB > 我又是歌手

KB - 我又是歌手

专辑歌曲


V1, 无啦啦谂起 家阵三张几, 三张几 都乖乖地 玩够皮未?, 人生好鬼短 拖得多一年, 得一年...
V1, 无啦啦谂起 家阵三张几, 三张几 都乖乖地 玩够皮未?, 人生好鬼短 拖得多一年, 得一年 车楼保险 供晒好未?, OH NO WOH 好多想玩都冇试过, 尤其我都未 做过歌星, YEAH E YEAH 我都好想揾次上去, 百丽殿舞台 唱几支歌 同扮陈奕迅, Chorus, 喂呀!唱两句唱四句唱六句也可以, 打鼓都可以 学下去唱歌, 唱到无哂气索哂气但我照可以, 张开把口继续揸紧双手用丹田运气, 俾支歌仔唱下喇喂 E YEAH, 揾支歌仔俾我唱下 WOH WOH, 咪就甘样唱, ...

查看完整歌词