MATZKA > 089 > 安靜的吼著(Quite Yawp)

安靜的吼著(Quite Yawp)

作詞:超塵
作曲:宋唯農
編曲:宋唯農

我癱在一個爛沙發 身體空虛無力
從下沉到被拉起 有一分鐘無法呼吸
散亂頭髮的光線 想要保守秘密
讓記憶像工廠的廢水 讓它流得乾淨 流到河裡

我寧願像皮球 給你踢來踢去
我也願意像氣球一樣 被你刺破死去
愛情它像紅色的房間 令人好奇窒息
走過沙灘已留下痕跡 愛不愛 有什麼關係

我安靜的吼著 想看看這世界 還有多少的懷疑
我安靜的吼著 跳進另一個時間 嘲笑破碎的自己
我安靜的吼

我安靜的吼著 想看看這世界 還有多少的懷疑
我安靜的吼著 跳進另一個時間 嘲笑破碎的自己
我安靜的

人群不停來回地走
不斷的尋找又墮落
已失去的雙手 我還想緊緊握
殘廢的雙腳 站不住了我

我安靜的吼 想看看這世界 還有多少的懷疑
我安靜的吼著 跳進另一個時間 嘲笑破碎的自己
我安靜的吼 靜靜我的思緒 靈魂往窗外飄去
我安靜的吼著 吼著
我慢慢的躺下 決定繼續呼吸
我安靜的吼 我安靜的吼 我安靜著