Dalubaling(小鬼湖之恋)

原音社

a-i lha i-na ma-ka-nae-le, li ka-tu-wa-se-nga ku,
lu ngi ba-li-din-li-dingi ku lhe-na-i lhi, lhi-u-da ne-nga ku-ia-e,
a-i ku se-na-i lhi, pa-ke-la-lhu ma-mi-li-ngi (-ya-e).

a-i tha-la-la-i ba-lhe-nge, li ka-tu-wa-se-nga su,
liu-gu ki-le ge-le-ge ki-ce ke-lhe ta-ki tha-re-ve mu-warha-lhu-pa-li-ngi,
a-i ku ce-ke-lhe lhi, lha-li-kai su-i-ya ia-ya-e.

[中译]

亲爱的爸爸妈妈及部落的族人们,我要嫁到鬼湖了
当你们看见我的头饰慢慢消失在湖底的漩涡里,那表示我已进入湖底.
我的样子会一直到永远,在这个部落里.

我亲爱的Balhenge,你要嫁出去了.
你要离开我们,离开这里的山,水及部落.
你要常常想念部落里的人,事,物,千万不能忘记.


歌曲:Dalubaling(小鬼湖之恋)
演唱:原音社