ToNick > Round 2 > 戆男结婚了(ToNick X Hardpack)

戆男结婚了(ToNick X Hardpack)

作词:HangJai@ToNick
作曲:ToNick.HardPack
编曲:ToNick.HardPack
监制:赵增熹

各位巴打 今晚见证我兄弟
话以后睇波吹水 食饭打机都免提
佢太太扭耳仔
各位姊妹 今晚见证我兄弟
话以后 Facebook 倾偈 饮嘢出街等我嚟
佢要返归凑仔

佢话佢发过毒誓 变心就切何B仔
每晚佢负责买餸 食饱啲碗筷佢洗
买间屋买定个舖 盘数仲畀埋佢睇
节日梗买份礼 次次新鲜兼好贵

咁嘅戆男边竖揾
结婚影相摆酒注册请饮
未够皮整首歌氹佢开心
呢个戆男太好运
又有边位好似阿嫂咁抵谂
戆男佢都啃

各位巴打 今晚见证我兄弟
话以后装修拆柜 钻窿换灯胆佢嚟
电脑佢都识砌
各位姊妹 今晚见证我兄弟
话以后担当责任 屋企嘅事等佢嚟
佢经已大个仔

佢话佢发过毒誓 变心就切何B仔
冧电无水有白蚁 实搞返好不收费

咁嘅戆男边竖揾
结婚影相摆酒注册请饮
未够皮整首歌氹佢开心
呢个戆男太好运
又有边位好似阿嫂咁抵谂
戆戆地先够冧

Senhei:
谂返最初 倾电话倾到拍拖
喺沙滩你捉实我 我话猪我爱你
仲第一次 Kiss 咗
今晚起开始 请放心 万大事都总会有我
几十年失声过 变阿公阿婆

一 定要快啲生返个细路
二 人世界去玩每年一度
衫 裤鞋物买多啲咪悭
四 拍后我哋再嚟多 Round

一 定要快啲生返个细路
二 人世界去玩每年一度
衫 裤鞋物买多啲咪悭
四 就梗系 1 2 3 4

呢个戆男无揾笨
结婚影相摆酒注册请饮
仲要整首歌证明佢真心
一世人 结一次婚
各位亲戚好友街坊与嘉宾
记得畀礼金