Message band > Message > 回家的路

回家的路

作词:达卡闹
作曲:Gacalisiyan古调

O I la Javacu a ma du ma

Sa javacu a ma du ma

Uja gacalu a sa kinu cavacavan

O by

O I la Ma mazeli a su gula

O I la Ma mazeli a su lima

O by

O I la lewa u a su cavacavan

Semagut a nemanema

Ulja o I la semasu kinacavan

O by

O I la By

Maya ma reget

Sau duma

Maya ma zelizeli

Duma u

A I

Izuwa a dya gadu

A I

Izuwa a dya bana

O by

A I

Izuwa a dya inalan

A I

Izuwa a dya gavulungan

O by