Big Man (梁汉文&廿四味)

梁汉文( Edmond Leung )

作词:林宝+ K.I.T+ Phat+Drunk+SIR JBS+Ghost Style
作曲:Ghost Style

B.I.G. B.I.G. …
Say B.I.G. B.I.G. …

Edmond
增高
在你的态度
在你的构造
是会否更大步
单刀
做你必要做
让闭塞线路
自我冲破穴道

K.I.T
yo 一路 我未停过脚步
一直 坚持一直照做
由零开始 行到呢一步
就算荆棘满路 都唔会算数
yo B.I.G.M.A.N
系 big man 大大声
男人要硬正 天生一条硬命
做big man 唔识惊

Phat
Come on一班thirty something 沟埋乜嘢心情
Bi Li Ba La嘻哈要入夹入型 把口一直唔停 因为你一直唔明
得意忘形好容易一事无成
出道咁耐到而家 依然坚持嘻哈 经历几多变化都未怕
打死把就无得望番转头
Big Man人生就系要不停战斗

Edmond
心口得一执毛
气概里却揭露
争取不到分数
都可斩崩刀
哪怕这个世道
富贵当作前途
不可丢失心中那地图

DRUNK
We've been fighting all your life!!
Now it's time to get your hex on!!
We party through the night!!
Rocking Beats so multi-tachyon!!

The frequency so high!!
We're just buzzing dual electrons!!
Energies so tight!!
Blissed out energy connections!!!

24 Herbs
B.I.G. ….. Say B.I.G.!

Edmond
顶天
视野多壮浩
若粪土满路
尚有千个问号
一铺
做你必要做
未建好铁路
未见得已绝路

SIR JBS
Everyone around always tell you what to do
Do this do that, be this be that
You gotta do what makes you happy
Believe it's the key to set your mind free
Sinatra said 'I did it my way'
You do it your way and at the end of the day
No way to say who's right or wrong
This is your life, search where you belong

Edmond
身得一蚊几毫
意志撘够上路
腰骨不屈曲 也
不假装清高
到了每个仰慕
你那你那气度
胸襟当中一早有地图

Ghost Style
We all say my way
Do it the high way
If you doing it big
Touch the sky man

Let's say my way
we do it big hey!
Been doing it right
Since my birthday

Let's all say my way
Do it the high way
If you doing it big
Stay fly man

This is my way
Since always
Touch the sky
Let's party
Let's party party party…

Edmond
心口得一执毛
气概里却揭露
争取不到分数
都可斩崩刀
哪怕这个世道
富贵当作前途
不可丢失心中那地图

战甲布满裂痕
最尾变了铁人
方可一一经过
都刻深深足印
到了每个缺憾
每个变了庆幸
即使加多一棍
撑得起 不必震


歌曲:Big Man (梁汉文&廿四味)
演唱:梁汉文( Edmond Leung )
作词:林宝+ K.I.T+ Phat+Drunk+SIR JBS+Ghost Style
作曲:Ghost Style