Project Ace > 其他歌曲 > Riding The Cloud 腾云驾雾

Riding The Cloud 腾云驾雾

作词:肥宝
作曲:BMD
编曲:吉吉、牛晖

合埋你嘅眼睛 都可感应到晚星 夜空嘅宁静系闹市嘅惯性
日头嘅压抑夜晚抹清 教你一招 呢招万试万灵
冷清嘅啤酒冷清嘅街 冷清嘅烟圈吹出个軩
扩张我嘅瞳孔越嚟越大越快嚟到呢个新世界
同一个地点唔同气味 漫步水泥地做嘅地皮 深呼吸清新剂嘅香味
蟋蟀嘅叫声与蝉声比美 水机嘅水比清泉甜味
大自然嘅泥种住大自然嘅草 大自然嘅花散发大自然味道
点着自然 变成烟雾

攊 起 佢 点 亦 埋 在 心 里 边
深 每 吸 一 次 都 可 带 你 飞 出 这 宇 宙
来 让 我 平 服 这 空 间 感 到 就 嚟 落 嘅 时 候
不 要 走~~不 要 走~~不 要 走~~

灵魂气味 渗进空气 旋律嘅美震撼呢片大地
行埋嚟举高手一起摆臂 感动嘅感觉我感叹无比
感谢你感染我喜与悲 我哋只系旧式嘅机器
世界上显得无比嘅卑微 有咗呢种音乐将我撑起
一声bass 将我成个弹起 半空一个个烟圈 围住我身体不停盘旋
带我飞到一个梦想嘅乐园 呢度有队完美嘅爵士乐团
行上钢琴键造嘅楼梯 钟意美妙旋律嘅留低 黑胶 转动时间流逝

攊 起 佢 点 亦 埋 在 心 里 边
深 每 吸 一 次 都 可 带 你 飞 出 这 宇 宙
来 让 我 平 服 这 空 间 感 到 就 嚟 落 嘅 时 候
不 要 走~~不 要 走~~不 要 走~~
攊 起 佢 点
孖吉喺度点 肥宝继续喷烟 点燃结他弦
同埋艺之嘅声线 继续腾住云驾住雾喺呢个时候
就嚟落嘅时候(不 要 走~~不 要 走~~不 要 走~~X5)