BRAVO !

作词:冠头
作曲:冠头

oh my god 怎么抗拒你的诱惑
没药救 我的心 被你牢牢的紧握
地球围绕着太阳默默守候
就像是 那个我 赖在妳身边不走
I can't control myself and my thoughts
longing for a kiss on your smile

bravo bravo 活着的感觉
oh ya oh ya 原来如此Perfect
bravo bravo 由你来加冕
oh ya oh ya 生命更加完美
bravo bravo 亲吻的瞬间
oh ya oh ya 太逼真的甜美
bravo bravo 把握每一天
oh ya oh ya 享受爱情的滋味

带着梦想我们一起飞 到全世界
啦啦啦啦 啦啦啦.....

What Century:BRAVO !,来自专辑《花世纪首张创作专辑》。
发行日期:2011-06