Come To Me

郑敬基( Joe Tay )

作词:郑敬基
作曲:郑敬基

Come to me 让我开解妳
Come to me 抺干眼泪
Come to me 每次失意 我愿今生护妳
Come to me 向我倾诉 讲我知讲我知妳的心裹事
Come to me 让我抱紧妳
Come to me 让我轻抚妳 我愿一生爱妳
可会知我的心意 我愿一心伴妳
一起将失意去忘掉 一生的苦恼太难料
若你在旁顿觉身心都得意 你我情(唯愿此生)永不变


歌曲:Come To Me
演唱:郑敬基( Joe Tay )
作词:郑敬基
作曲:郑敬基