My Girl

张卫健( Dicky Cheung )

作词:刘德荣
作曲:R.William / W. Ronald
编曲:林慕德、金培达、张兆鸿

天气清朗
但我感到密云
挤拥的都市
却冰冷像个树林
谁愿再想
为何日夕也记起
MY GIRL, MY GIRL (MY GIRL)
怀念你 MY GIRL (MY GIRL)
我再不 不呼吸
自跟你别离
亦懒得修饰自己
再不爱假期
WO 仍是再想
仍然在心底记起
MY GIRL, MY GIRL (MY GIRL)
怀念你 MY GIRL (MY GIRL)


歌曲:My Girl
演唱:张卫健( Dicky Cheung )
作词:刘德荣
作曲:R.William / W. Ronald