Yusaka 淞雅 > 正极 / 负极 >

作词:Yusaka淞雅
作曲:Yusaka淞雅

你听到吗 我的歌啊
你收到吗 我的信啊

你是梦幻地的人啊
你是大地的孩子啊
你是我爱的方向
带走了纷扰

我想像 我的声音 是片 无知的海洋
你的脸 天真的 贴在我的脸上
一路绽放你 钟爱的荒凉 荒凉

一路风光吞噬你的眼睛
一朵玫瑰闯进你的生命
一明一灭数星星
你比宇宙分明

你离开的步伐 轻得像花 一样骄傲