Here we are

作词:李皖阜
作曲:李皖阜

刹那间 妳眼眶红了 我心也碎了 好多真心妳装看不见 把距离摊在面前
我不要再孤孤单单等着你 爱情习题反反复复
Here we are It's not a perfect world 挥别了爱情 要远走高飞
Here we are It's not a perfect world 让伤痕坦白 就不会痛彻心扉

我不说 你也会懂得 我为何走了 让你自己学着勇敢 也要学着坚强
我不要再孤孤单单等着你 爱情习题反反复复
Here we are It's not a perfect world 挥别了爱情 要远走高飞
Here we are It's not a perfect world 让伤痕坦白 就不会痛彻心扉 痛彻心扉

Here we are It's not a perfect world 挥别了爱情 要远走高飞
Here we are It's not a perfect world 让伤痕坦白 就不会痛彻心扉


歌曲:Here we are
演唱:朱孝天( Ken Chu )
作词:李皖阜
作曲:李皖阜