I Wanna Make You Mine

林景滢

作词:罗纮武
作曲:Claude/Darlene
编曲:吕圣斐

I Wanna....Make You Mine
I Wanna....Make You Mine

一瞬间被你吸引 已完全身不由己
想和你共舞 如梦似幻的身影
谜样的眼睛 我无法不碰触

虽然有话 来不及说明
而爱你的心 已确定
即使在心底 还有一个谜
Oh ! Baby I'm Gonna Take You There

I Wanna....Make You Mine
I Wanna....Make You Mine

迷恋上专注的你 当欲望轻触心弦
就不能停息 爱已不用再隐藏
所有知觉全坦白 爱需要再爱


歌曲:I Wanna Make You Mine
演唱:林景滢
作词:罗纮武
作曲:Claude/Darlene